100% Kwaliteits- en Groeigarantie

Gratis verzending vanaf €100

Exclusieve variëteiten direct van kwekers

4,7 sterren bij Trustedshops en Trustpilot

Privacy Statement

Privacyverklaring

De klanten van DUTCH-BULBS.COM en de bezoekers van onze website,

Wij waarderen uw vertrouwen en daarom hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw gegevens en de eerbiediging van uw recht op privacy en informatieve autonomie bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. In de volgende informatie wordt uitgelegd welke gegevens wij over u verzamelen en verwerken in verband met uw gebruik van onze website.

DUTCH-BULBS.COM, Delfweg 37, Noordwijkerhout, Nederland, vertegenwoordigd door het lid van de Raad van Bestuur de heer Vitaliy Tonenchuk, is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming op deze website. U kunt contact met ons opnemen per telefoon +31614358082 of per e-mail op info@dutch-bulbs.com. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, de heer Vitaliy Tonenchuk.

 

1. Onderwerp van deze privacyverklaring

Het onderwerp van deze privacyverklaring is de informatie die uitlegt welke persoonsgegevens op de webpagina's van DUTCH-BULBS.COM worden verzameld en met welk doel deze worden verwerkt. Voor zover wij linken naar andere pagina's, hebben wij geen invloed noch controle over de gelinkte inhoud noch over de respectievelijke gegevensbeschermingsvoorschriften. Wij raden u aan het privacybeleid op de gelinkte webpagina's te controleren om na te gaan of en in welke mate persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt, gebruikt en toegankelijk gemaakt voor derden.

 

2. Definities en termen

Hieronder vindt u een selectie van enkele juridische definities die u zullen helpen om de privacyverklaring te begrijpen. De volledige tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), samen met verdere definities en termen, vindt u hier.

 

Persoonlijke gegevens

Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("Betrokken persoon"). Een natuurlijke persoon wordt geacht identificeerbaar te zijn wanneer deze persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-ID of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.

 

Verwerking

Alle processen of reeksen processen die al dan niet met behulp van geautomatiseerde procedures worden uitgevoerd met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, aanpassen, wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, bekendmaken door middel van indiening, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, aanpassen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 

Verantwoordelijke partij

Refereert naar de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam dat alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien de doeleinden en middelen voor de verwerking zijn voorgeschreven door de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten, kan de verantwoordelijke partij of kunnen de specifieke criteria voor de aanwijzing van de verantwoordelijke partij worden bepaald door de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten.

 

Begunstigde

Refereert naar een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie persoonsgegevens kunnen worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij betreft of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen verkrijgen in het kader van een specifiek onderzoek uit hoofde van de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd. De verwerking van deze gegevens door de genoemde autoriteiten geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften, overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

 

Derde partij

Dit is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam, met uitzondering van de betrokkene, de verantwoordelijke, de orderverwerker en de personen die, onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de orderverwerker, gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken.

 

3. Categorieën persoonsgegevens die op onze website worden verwerkt

Betrokken gebieden: Bezoek aan de website, Aanmaken van logbestanden

Persoonlijke gegevens: IP-adres, cookie-identificatie

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking

Wanneer u de website DUTCH-BULBS.COM oproept, verzamelt DUTCH-BULBS.COM zogenaamde toegangsgegevens, waaronder het IP-adres, en slaat deze op in een logbestand. In dit logbestand worden ook de naam van de door u opgevraagde webpagina, het opgevraagde bestand, de datum en het tijdstip van opvraging, de hoeveelheid overgedragen gegevens, een melding van succesvolle opvraging, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem, de zogenaamde referrer URL (de eerder bezochte pagina) en de aanvragende provider opgeslagen. Op basis van deze gegevens kunt u echter niet persoonlijk worden geïdentificeerd.

Er worden ook cookies op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of pc) opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Voor meer informatie over de cookies die op de website worden gebruikt, hun specifieke doel en een beschrijving van hoe u ze kunt verwijderen, verwijzen wij u naar de informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

Wij verzamelen logbestandgegevens, waaronder het IP-adres, om een naadloze verbinding en een comfortabel gebruik van onze website door de gebruikers te garanderen. Het logbestand wordt ook gebruikt om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te evalueren, evenals voor administratieve doeleinden. Cookies helpen ons ook om onze diensten en website gebruiksvriendelijker te maken door ons in staat te stellen om bijvoorbeeld te bepalen of u een pagina van onze website al eerder hebt bezocht. Met behulp van de cookie-identificatie krijgen we ook informatie over het gedrag van de gebruikers op onze website en de zoekopdrachten die u naar onze site leiden, zodat we onze aanbiedingen voor toekomstige bezoeken kunnen aanpassen aan de interesses van de gebruiker.

 

Interesse in de verwerking van gegevens

Logbestandgegevens, waaronder het IP-adres, dienen uitsluitend om de technologie en configuratie van onze website en de veiligheid van onze systemen te optimaliseren (bijv. in de context van een IT-aanval of een veiligheidsincident). Bij het oproepen van onze website kan uit de gegevens in het logbestand, inclusief het IP-adres, geen persoonlijke identificatie worden afgeleid. Een persoonlijke referentie wordt alleen geproduceerd wanneer u tegelijkertijd inlogt op uw klantenaccount. In dat geval kunnen wij het IP-adres direct met u in verband brengen. Met behulp van de cookie-identificatie komen wij bijvoorbeeld te weten of en in welke mate u onze websites reeds hebt bezocht, of u zich reeds met een bepaalde ID bij ons hebt geregistreerd en wanneer u naar deze ID bent teruggekeerd. Voor details en informatie over hoe u cookies kunt verwijderen, verwijzen wij u naar de informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

 

Ontvanger en verwerker van de gegevens

Onze website en webshop worden gehost door zowel ons eigen datacenter als een externe dienstverlener.

Gebruiksduur van gegevensopslag: Logbestanden, inclusief het IP-adres, worden automatisch twee (2) maanden na het verzamelen ervan verwijderd. Voordien wordt het IP-adres geanonimiseerd en uitsluitend voor administratieve (technische) doeleinden bewaard.

Wettelijke basis: Artikel 6, lid 1, onder f), GDPR

Verplichte of voorgeschreven verstrekking van gegevens: Het verstrekken van de hierboven vermelde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder het IP-adres en de cookie-identificatie is de dienstverlening en de functionaliteit van onze website echter niet gegarandeerd en is het mogelijk dat individuele toepassingen en diensten niet beschikbaar zijn of beperkt worden.

 

Betrokken gebied: Bezoek aan de website, Webanalyse

Persoonlijke gegevens: IP-adres, cookie-identificatie

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking

We gebruiken zogenaamde tracking- en webanalysetools op onze website. Beschreven wordt het verzamelen van toegangsgegevens op onze website en het evalueren van het gedrag van onze bezoekers met als doel onze aanbiedingen te optimaliseren.

Deze tools kunnen worden gebruikt om na te gaan waar de bezoekers vandaan komen, hoe zij toegang hebben verkregen tot onze website, welke delen van de website het vaakst worden bezocht en hoe vaak en hoe lang welke subpagina's en categorieën worden bekeken. Wij kunnen ook vaststellen welke zoektermen en websites de gebruiker heeft ingevoerd en evalueren hoeveel gebruikers onze pagina's in totaal bezoeken en naar welke informatie of aanbiedingen de meeste vraag is. Het doel is om de opgedane kennis te gebruiken om onze aanbiedingen en onze website op een gebruikersvriendelijke manier te structureren.

 

Interesse in de verwerking van gegevens

Door de gebruikersprofielen statistisch te analyseren, kunnen wij informatie afleiden over de werking en het succes van onze websites, zoals hoe vaak informatiepagina's voor specifieke productgroepen worden opgevraagd en hoeveel bezoekers op bepaalde aanbiedingen hebben geklikt. Met behulp van de tracking tools kunnen wij onze aanbiedingen beter afstemmen op onze klanten, bezoekers en geïnteresseerden. Meer informatie over de aanbieder en de functionaliteit, evenals informatie over hoe u de gebruikte cookies kunt verwijderen en tracking kunt voorkomen, vindt u bij Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

 

Ontvanger en verwerker van de gegevens

De volgende aanbieders van tracking- en webanalysetools verwerken de toegangsgegevens namens ons met het oog op gebruikersanalyse en statistische verwerking. Daartoe hebben wij met de leveranciers de desbetreffende contracten voor orderverwerking gesloten. Voor meer details over de technische werking van de tools en informatie over hoe u de overdracht van gegevens (tracking) kunt voorkomen, verwijzen wij u naar de informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

Voor de weergave van ons Trusted Shops kwaliteitszegel en de verzamelde beoordelingen, alsmede voor het aanbieden van de Trusted Shops producten aan kopers na een bestelling, is de Trusted Shops Trustbadge (zegel) op onze website geïntegreerd. Bij het oproepen van de trustbadge slaat de webserver automatisch een serverlogbestand op (zie hierboven), met name uw IP-adres. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch gewist.

 

Provider

Google Inc. - Google Analytics

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Duur van gegevensopslag: Meer informatie over de cookies en de technologieën die in het kader van deze traceermiddelen worden gebruikt, de opslagduur ervan en informatie over hoe u deze gegevens kunt verwijderen, vindt u in de informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

Wettelijke basis: Artikel 6, lid 1, onder f), GDPR

Verplichte of voorgeschreven verstrekking van gegevens: De verstrekking van voornoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht.

 

Profilering

Met behulp van de tracking tools kunnen de interesses en het gedrag van de websitebezoeker worden geëvalueerd en geanalyseerd. Daartoe wordt een pseudoniem gebruikersprofiel aangemaakt. Wanneer u zich met uw gebruikersgegevens bij "mijn account" aanmeldt, kunnen wij dit profiel bovendien gebruiken om uw identiteit vast te stellen.

 

Betrokken gebied: Bezoek aan de website, Reclame

Persoonlijke gegevens: IP-adres, cookie-identificatie, bestel-ID

 

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking

De website maakt ook gebruik van zogenaamde reclametrackingtools. Met behulp van deze reclametrackingtools kunnen wij op onze websites individuele, op basis van de voorkeuren van de bezoeker geselecteerde (geautomatiseerde) advertenties weergeven of laten weergeven. Technisch gezien gebeurt de reclametracking meestal via reclame-ID's, waarbij onder andere cookies door aanbieders van advertentienetwerken worden gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen en de reclame op basis van het cookie-profiel weer te geven wanneer de website wordt opgeroepen. Door het gebruik van trackingpixels op verschillende websites worden, de eerste keer dat een gebruiker de website van een reclamepartner bezoekt, cookies door de reclamepartners op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen. Via dergelijke remarketingaanbiedingen kan een gebruiker op het internet worden "gevolgd" en (zogenaamd) bijzonder aantrekkelijke aanbiedingen te zien krijgen. In veel gevallen vindt de tracering plaats via zogenaamde browser-fingerprints, die informatie zoals de individuele instelling van de schermresolutie, kleurdiepte, tijdzone en geïnstalleerde plug-ins gebruiken om gebruikers en gebruikersgroepen te herkennen.

Via zogenaamde affiliate netwerken adverteren wij onze producten op websites van derden. Door op deze advertenties te klikken, wordt u naar het desbetreffende product in onze webwinkel geleid. De desbetreffende derde partij ontvangt de bestel-ID alleen voor het factureren van de commissie, als de bezoeker een aankoop heeft gedaan.

 

Belang bij de verwerking van gegevens       

Met behulp van reclametrackingtools kunnen we onze aanbiedingen beter afstemmen op onze klanten, bezoekers en geïnteresseerden. Tools voor het traceren van advertenties en de bijbehorende advertentiecampagnes maken het ook mogelijk voor ons of een derde partij om geld te verdienen aan de advertenties. Bovendien helpt het gebruikersgedrag ons om te bepalen welke delen van onze website mogelijk bijzonder interessant zijn voor de bezoekers, zodat wij selectief advertenties kunnen tonen. De advertenties worden getoond op basis van de thematische oriëntatie van een website en het daarmee samenhangende zoekgedrag van de gebruiker. Als gevolg daarvan kunnen reclametrackinginstrumenten achterhalen waar de bezoekers vandaan komen en welke delen van een webpagina werden bezocht, hoe vaak en hoe lang welke subpagina's en categorieën werden bekeken. Gangbare reclamemethoden zijn onder meer retargeting- en remarketingcampagnes, waarbij gebruikers op andere tijdstippen en plaatsen op het internet opnieuw kunnen worden aangesproken, bijvoorbeeld door reclame voor producten van eerder door de gebruiker bezochte websites die interessant kunnen zijn. Voor meer details en andere informatie over de aanbieders van deze instrumenten wordt verwezen naar de informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

 

Begunstigden van de hierboven vermelde gegevens

De volgende leveranciers van webanalytische tools verwerken namens ons toegangsgegevens met als doel het gebruikersgedrag te evalueren en reclame op maat te maken. Daartoe hebben wij met de leveranciers de desbetreffende contracten voor orderverwerking gesloten. Meer informatie over de technische werking van de tools en informatie over hoe u de overdracht van gegevens (tracking) kunt voorkomen, vindt u in de informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

 

Voorziener

Google Inc. (Google)

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

DoubleClick

Google Adwords Remarketing

Google AdWords-gebruikerslijsten

Google Dynamic Remarketing

Google Analytics Audiences

Gebruiksduur van gegevensopslag: Meer informatie over de cookies die worden gebruikt in het kader van deze traceertools, de duur van de opslag ervan en informatie over hoe u deze cookies kunt verwijderen, vindt u in Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

 

Rechtsgrondslag: Artikel 6, lid 1, onder f), GDPR

Verplichte of voorgeschreven verstrekking van gegevens: De verstrekking van voornoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht.

 

Profilering

Met behulp van de tracking tools kunnen de interesses en het gedrag van de websitebezoeker worden geëvalueerd en geanalyseerd. Hiertoe creëren wij of de bovengenoemde reclamepartners een pseudoniem gebruikersprofiel.

 

Betrokken gebied: Webwinkel, Bestellen

Persoonlijke gegevens: E-mailadres, titel, voor- en achternaam, verzendadres, factuuradres, betalingsgegevens (geen creditcardgegevens!), inloggegevens (in het geval van geregistreerde klanten), IP-adres, cookie-identificatie

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken gegevens in het kader van een eerste bestelling of, indien u een bestaande klant bent, om uw klantenaccount te verstrekken. Met behulp van de verstrekte gegevens zijn wij in staat uw bestelling in te voeren, de productselectie aan uw smaak en voorkeuren aan te passen en hiertoe aanbevelingen te doen. De gegevens worden vervolgens gebruikt voor de verwerking, afhandeling en levering van de door u bestelde producten aan u. Indien u een klantenaccount hebt, hebben wij uw inloggegevens nodig om deze account te verifiëren.

Met behulp van de analytische en traceerinstrumenten die in het kader van uw bestelling of selectieproces (zoeken in de webwinkel) worden gebruikt, kunnen wij ons aanbod voor u personaliseren en u speciale productvoorstellen doen.

 

Ontvanger en verwerker van de gegevens

Wij geven uw gegevens alleen door aan de ontvanger op basis van contracten met betrekking tot de afhandeling van bestellingen en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de contractuele levering van de diensten (bijv. in het geval van logistieke bedrijven). Bij betaling per factuur voeren wij vóór de acceptatie van uw bestelling een kredietwaardigheidsonderzoek uit. Daartoe worden de vermelde gegevens aan speciaal aangewezen dienstverleners doorgegeven, om hen op basis van een mathematisch-statistische scoringsprocedure informatie over uw betalingsgeschiedenis en kredietinformatie te verstrekken. Deze verwerking wordt uitsluitend uitgevoerd op basis van uw afzonderlijke toestemming (artikel 6 (1a) GDPR).

Afhankelijk van de door u gekozen betalingsmethode worden uw betalingsgegevens doorgegeven aan de desbetreffende betalingsdienstaanbieder. De verantwoordelijkheid voor uw betalingsgegevens berust bij de betalingsdienstaanbieder. Informatie, met name over de verantwoordelijke instantie van de betalingsdienstaanbieders, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieder en de categorieën persoonsgegevens die door de betalingsdienstaanbieder worden verwerkt, is te vinden op payment.

 

Dienstverleners voor levering

Doel van de gegevensverwerking: Verzending en levering van goederen (Voor meer details verwijzen wij u naar de verzendkosten van de verzendmaatschappij.

 

Betalingsdienstverleners

Doel van de gegevensverwerking: Afwikkeling van betalingen per creditcard (voor meer informatie verwijzen wij u naar de respectieve betalingsdienstaanbieders.

 

Duur van gegevensopslag

Wij verwerken en/of verwijderen facturen en orderbevestigingen op basis van de geldende fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens. Bovendien bewaren wij uw gegevens voor de duur van de wettelijke verjaringstermijnen voor vorderingen wegens gebreken (meestal 2 jaar na aankoop). Wanneer u een klantenaccount hebt, slaan wij uw gegevens ook op voor de duur van uw klantenaccount. De verwijdering van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden aangevraagd door een bericht te sturen via een van de hieronder vermelde contactmogelijkheden.

 

Wettelijke basis: Artikel 6 (1 a, b, f) GDPR

 

Verplichte of voorgeschreven verstrekking van gegevens: Het verstrekken van de hierboven vermelde persoonsgegevens voor de winkel is contractueel verplicht. Anders is het niet mogelijk een bestelling te plaatsen.

 

Betrokken gebied: Klantenrekening

Persoonlijke gegevens: E-mailadres, klantnummer, voor- en achternaam, verzendadres, factuuradres, inloggegevens, bestelgeschiedenis

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw gegevens om u een klantenaccount te verschaffen waarmee u uw bestellingen kunt beheren, evenals de verschillende toepassingen en diensten die door DUTCH-BULBS.COM worden aangeboden. Dit omvat de mogelijkheid om leverings-, betalings- en nieuwsbriefvoorkeuren in te stellen, uw bestelgeschiedenis te bekijken en toegang te krijgen tot uw bonuspuntenrekening. De inloggegevens dienen ter verificatie van uw klantenaccount.

Gebruiksduur van de gegevensopslag

Wij bewaren uw accountgegevens zolang uw klantaccount bestaat of totdat u ons verzoekt deze te verwijderen. De bewaartermijnen in het gedeelte "Webshop" zijn eveneens van toepassing. U kunt de toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde herroepen. De wettigheid van de verwerking op basis van uw voorafgaande toestemming blijft onaangetast wanneer u deze toestemming intrekt.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1 a) GDPR

Verplichte of verplichte verstrekking van gegevens: Het verstrekken van voornoemde persoonsgegevens is niet verplicht. Het gebruik van de klantenaccount is echter niet mogelijk zonder de verwerking van gegevens.

 

Betrokken gebied: Nieuwsbrief, nieuws en speciale aanbiedingen

Persoonlijke gegevens: E-mailadres, titel, voor- en achternaam, bestelgeschiedenis

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking

Als u zich abonneert op onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u periodiek informatie over onze aanbiedingen en promoties, alsmede nieuws over DUTCH-BULBS.COM. De informatie die nodig is om de nieuwsbrief te ontvangen is uw e-mailadres en uw naam, zodat wij in staat zijn om u persoonlijk aan te spreken. Wij versturen de nieuwsbrief volgens de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit houdt in dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen wanneer u ons expliciet heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Wij sturen u een bevestigingsmail waarin wij u vragen om via een link te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Alleen door de bevestigingslink te activeren stemt u in met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor promotionele doeleinden door middel van de nieuwsbrief.

Door het versturen van de nieuwsbrief evalueren wij ook automatisch uw gebruikersgedrag. Om deze evaluatie uit te voeren, bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens en trackingpixels, die ons helpen te bepalen of u de nieuwsbrief hebt ontvangen en geopend en op eventuele links in de nieuwsbrief hebt geklikt. Met behulp van de verzamelde gegevens stellen wij een gebruikersprofiel op om de nieuwsbrief af te stemmen op uw individuele interesses. In sommige gevallen koppelen wij deze gegevens aan uw activiteiten op onze website door middel van tracking.

 

Gebruiker en verwerker van de gegevens

De volgende aanbieder van de nieuwsbrief-tool bereidt de gegevens namens ons voor met het oog op verzending en statistische verwerking, alsmede om een gebruikersanalyse uit te voeren. Om dit te garanderen hebben wij met de aanbieder een overeenkomst voor de verwerking van de bestelling gesloten.

Aanbieder

SendPulse

Gebruiksduur van gegevensopslag: U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de ontvangst van nieuwsbrieven, met inbegrip van de verwerking van uw voornoemde gegevens ten behoeve van e-mailreclame. Als u niet langer e-mails wenst te ontvangen, kunt u klikken op de link "unsubscribe" die u in elke e-mail aantreft of contact met ons opnemen via info@dutch-bulbs.com. Hiervoor worden alleen transmissiekosten gemaakt in overeenstemming met de basistarieven. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming blijft onaangetast tot uw herroeping van deze toestemming. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracering door op een aparte link in elke e-mail te klikken of door ons via een ander contactmiddel te informeren. Door dit te doen, wordt u tegelijkertijd afgemeld voor de nieuwsbrief. Tot dat moment worden uw gegevens bewaard voor de duur van uw abonnement op de nieuwsbrief. Nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, bewaren wij de gegevens alleen voor zuiver statistische doeleinden op anonieme basis.

 

Wettelijke basis: Artikel 6 (1 a) GDPR

Voorgeschreven of vereiste verstrekking van gegevens: De verstrekking van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. De verzending en de ontvangst van de nieuwsbrief zijn echter niet mogelijk zonder de verstrekking van een e-mailadres.

 

Betrokken gebied: Contact, Klantenservice

Persoonlijke gegevens: E-mailadres, voor- en achternaam, datum, tijd, opmerking (verzoek/zorg)

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de contactfuncties op onze website om van gedachten te wisselen met onze klanten en geïnteresseerden en om uw verzoeken en vragen te beantwoorden. Wij verwerken de vragen en informatie die ons in dit verband worden toegestuurd, om uw vraag te beantwoorden en contact met u op te nemen. Tegelijkertijd worden de gegevens gebruikt om uw profiel te matchen in het geval dat u zich als klant met dezelfde gegevens registreert.

Wij maken gebruik van de reCAPTCHA-service van Google in het kader van onze contactmogelijkheden. Het gebruik van reCAPTCHA dient om te onderscheiden of de invoer door een mens is gedaan of onjuist is gedaan met behulp van geautomatiseerde, mechanische verwerking. De vraag omvat het verzenden van het IP-adres aan Google en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service. Voor dit doel wordt uw invoer doorgestuurd naar Google en geanalyseerd. De reden voor dit hulpmiddel is ons belang bij de juistheid van de verstrekte gegevens, het vermijden van automatische registraties, onderzoeken door zogenaamde bots en de economische werking van onze online aanbiedingen (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR). Voor Privacy Shield-certificering, zie hierboven. Bezoek de volgende links voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google.

Duur van gegevensopslag: Wij gebruiken de gegevens totdat de communicatie met u is beëindigd. De communicatie eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd. Bovendien bewaren wij de communicatie voor de duur van de contractuele relatie met u of tot de beëindiging van uw klantenaccount, maar niet later dan het verzoek aan ons om de communicatie te verwijderen. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming is uitgevoerd totdat u deze toestemming intrekt.

Wettelijke basis: Artikel 6, lid 1, onder a), GDPR

Verplichte of voorgeschreven verstrekking van gegevens: De verstrekking van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder de verstrekking van deze gegevens is verwerking van het verzoek echter niet mogelijk.

 

4. Uw rechten in verband met de verwerking van deze gegevens

U hebt te allen tijde het recht om van DUTCH-BULBS.COM een bevestiging te verlangen of wij uw persoonsgegevens verwerken en het recht op informatie over deze persoonsgegevens. U hebt ook het recht op rectificatie, wissen en beperking van gegevensverwerking, evenals het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of om uw toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken of om de overdracht van gegevens te verzoeken. Voor alle informatiebehoeften of verzoeken, herroepingen of bezwaren tegen de verwerking van gegevens kunt u een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming of naar de bovenstaande contactgegevens. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit wanneer zich schendingen van de privacy voordoen.