100% gwarancja jakości i wzrostu

Bezpłatna wysyłka od €100

Ekskluzywne odmiany bezpośrednio od hodowców

Ocena 4,7 gwiazdki od Trustedshops i Trustpilot

Privacy Statement

Oświadczenie o ochronie prywatności

Drodzy klienci DUTCH-BULBS.COM i odwiedzający naszą stronę internetową,

Drogi Kliencie DUTCH-BULBS.COM i odwiedzający naszą stronę internetową,

Cenimy Państwa zaufanie, dlatego ochrona Państwa danych oraz poszanowanie Państwa prawa do prywatności i autonomii informacyjnej w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Poniższe informacje wyjaśniają, jakie dane o Tobie zbieramy i przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej.

DUTCH-BULBS.COM, Delfweg 37, Noordwijkerhout, Holandia, reprezentowana przez członka Zarządu Pana Vitaliy Tonenchuk jest odpowiedzialna za ochronę danych na tej stronie internetowej. Można się z nami skontaktować telefonicznie +31614358082 lub pocztą elektroniczną pod adresem info@dutch-bulbs.com. Możesz również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych Vitaliy Tonenchuk.

 

1. Przedmiot niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Przedmiotem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest informacja wyjaśniająca, jakie dane osobowe są gromadzone na stronach internetowych DUTCH-BULBS.COM oraz cel, w jakim są one przetwarzane. W zakresie, w jakim umieszczamy linki do innych stron, nie mamy wpływu ani kontroli nad treścią tych linków, ani nad odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności na stronach internetowych, do których prowadzą linki, w celu ustalenia, czy i w jakim zakresie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane, wykorzystywane i udostępniane osobom trzecim.

 

2. Definicje i pojęcia

Poniżej przedstawiamy wybór niektórych definicji prawnych, które pomogą Państwu w zrozumieniu Oświadczenia o ochronie prywatności. Pełny tekst ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) wraz z dalszymi definicjami i terminami można znaleźć tutaj.

 

Dane osobowe

Wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("Osoba Dotknięta"). Osobę fizyczną uważa się za możliwą do zidentyfikowania, gdy osobę tę można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednej lub więcej szczególnych cech, które wyrażają fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 

Każdy proces lub seria procesów wykonywanych z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur związanych z danymi osobowymi, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, odczytywanie, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przedkładanie, rozpowszechnianie lub dostarczanie w inny sposób, dostosowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Osoba odpowiedzialna

Osoba odpowiedzialna

Osoba odpowiedzialna

Odnosi się do osoby fizycznej lub prawnej, organu publicznego, agencji lub innego podmiotu, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby przetwarzania są określone w prawie UE lub prawie państw członkowskich, podmiot odpowiedzialny lub szczególne kryteria wyznaczania podmiotu odpowiedzialnego mogą być przewidziane w prawie UE lub prawie państw członkowskich.

 

Odnosi się do osoby fizycznej lub prawnej, organu publicznego, agencji lub innego podmiotu, któremu mogą zostać ujawnione dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia, czy nie. Organy, które mogą uzyskać dane osobowe w kontekście konkretnego dochodzenia prowadzonego na mocy prawa UE lub prawa państw członkowskich, nie są jednak uznawane za odbiorców. Przetwarzanie tych danych przez wymienione organy odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, stosownie do celów przetwarzania.

Jest to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, z wyjątkiem osoby, której dane dotyczą, podmiotu odpowiedzialnego, podmiotu realizującego zlecenie oraz osób, które na mocy bezpośredniej odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego lub podmiotu realizującego zlecenie są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 

3. Kategorie Danych Osobowych przetwarzanych na naszej Stronie Internetowej

Obszar, którego dotyczą: Odwiedziny na stronie internetowej, Tworzenie plików dziennika

Tworzenie plików dziennika

Dane osobowe:

Opis i cel przetwarzania danych

Opis i cel przetwarzania danych

Gdy wywołują Państwo stronę internetową DUTCH-BULBS.COM, DUTCH-BULBS.COM gromadzi tzw. dane dostępowe, do których zalicza się adres IP, i zapisuje je w pliku dziennika. Ten plik dziennika przechowuje również nazwę strony internetowej, której zażądaliście, pobrany plik, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, tzw. adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), jak również dostawcę żądania. Na podstawie tych danych nie można jednak zidentyfikować użytkownika.

Pliki cookie są również przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie lub komputerze), gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Szczegółowe informacje na temat plików cookies wykorzystywanych na stronie internetowej, ich szczegółowego przeznaczenia oraz opis sposobu ich usunięcia znajdziesz w Informacji o prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Pliki cookies przechowywane są również na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie lub komputerze), gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

Zbieramy dane z pliku log, w tym adres IP, aby zapewnić bezproblemowe połączenie i wygodne korzystanie z naszej strony internetowej przez użytkowników. Plik dziennika jest również wykorzystywany do oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także do celów administracyjnych. Pliki cookie pomagają nam również uczynić nasze usługi i stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika, umożliwiając nam na przykład ustalenie, czy użytkownik odwiedził już daną stronę naszej witryny. Za pomocą identyfikatora plików cookie otrzymujemy również informacje o zachowaniu użytkowników na naszej stronie internetowej oraz o zapytaniach wyszukiwania, które prowadzą do naszej strony, dzięki czemu możemy dostosować nasze oferty do zainteresowań użytkownika przy kolejnych wizytach.

Zainteresowania związane z przetwarzaniem danych

Dane z plików logowania, w tym adres IP, służą wyłącznie do optymalizacji technologii i konfiguracji naszej strony internetowej oraz bezpieczeństwa naszych systemów (np. w kontekście ataku informatycznego lub incydentu bezpieczeństwa). W przypadku wywołania naszej strony internetowej, na podstawie danych zawartych w pliku dziennika, w tym adresu IP, nie można uzyskać żadnej identyfikacji osobistej. Osobisty odnośnik powstaje tylko wtedy, gdy jednocześnie zalogują się Państwo na swoje konto klienta. W tym przypadku jesteśmy w stanie bezpośrednio przyporządkować adres IP do Państwa. Za pomocą identyfikatora cookie dowiadujemy się na przykład, czy i w jakim zakresie odwiedzali już Państwo nasze strony internetowe, czy zarejestrowali się już Państwo u nas za pomocą określonego identyfikatora i kiedy powrócili Państwo do tego identyfikatora. Szczegóły i informacje o sposobie usuwania plików cookies znajdziesz w Informacji o prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Odbiorca i podmiot przetwarzający dane

Nasza strona internetowa i sklep internetowy są hostowane zarówno przez nasze własne centrum danych, jak i przez zewnętrznego usługodawcę.

Odbiorca i podmiot przetwarzający dane

Długość przechowywania danych: Pliki logów, w tym adres IP, są automatycznie usuwane po upływie dwóch (2) miesięcy od ich zebrania.

Podstawa prawna:

Podanie danych przewidziane lub wymagane: Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie. Jednakże bez adresu IP i identyfikatora pliku cookie nie jest gwarantowana obsługa i funkcjonalność naszej strony internetowej, a poszczególne aplikacje i usługi mogą być niedostępne lub ograniczone.

 

Obszar, którego dotyczy wniosek: Odwiedziny na stronie internetowej, Analityka internetowa

Obszar, którego dotyczy wniosek.

Dane osobowe:

Opis i cel przetwarzania danych

Opis i cel przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. narzędzia śledzące i analityki internetowej.

Narzędzia te mogą być wykorzystane do zbadania skąd pochodzą odwiedzający, w jaki sposób uzyskali dostęp do naszej strony internetowej, które obszary strony internetowej są odwiedzane częściej oraz jak często i jak długo są przeglądane poszczególne podstrony i kategorie. Możemy również ustalić, jakie hasła i strony internetowe wpisał użytkownik i ocenić, ilu użytkowników łącznie odwiedza nasze strony oraz jakie informacje lub oferty cieszą się największym zainteresowaniem. Celem jest wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu uporządkowania naszych ofert i strony internetowej w sposób przyjazny dla użytkownika.

 

Zainteresowanie przetwarzaniem danych

Poprzez statystyczną analizę profili użytkowników możemy wywnioskować informacje o działaniu i sukcesie naszych stron internetowych, takie jak to, jak często wywoływane są strony informacyjne dla określonych grup produktów oraz ilu odwiedzających kliknęło na określone oferty. Za pomocą narzędzi do śledzenia możemy lepiej kierować nasze oferty do naszych klientów, gości i zainteresowanych osób. Szczegóły dotyczące dostawcy i funkcjonalności, a także informacje o tym, jak usunąć stosowane pliki cookie i zapobiec śledzeniu, można znaleźć pod adresem Informacje o prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Odbiorca i podmiot przetwarzający dane

Następujący dostawcy narzędzi do śledzenia i analizy stron internetowych przetwarzają dane dostępowe w naszym imieniu w celu analizy użytkowników i przetwarzania statystycznego. W tym celu zawarliśmy z dostawcami odpowiednie umowy dotyczące przetwarzania zleceń. Dalsze szczegóły dotyczące technicznego działania narzędzi, a także informacje o tym, jak można zapobiec przesyłaniu danych (tracking), znajdują się w Informacji o prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W celu prezentacji znaku jakości Trusted Shops oraz zebranych opinii, jak również w celu zaoferowania kupującym produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia, na naszej stronie internetowej zintegrowany jest znak jakości Trusted Shops. W momencie wywołania znaku jakości serwer internetowy automatycznie zapisuje plik dziennika serwera (patrz wyżej), a w szczególności Państwa adres IP. Te dane dostępowe nie będą analizowane i zostaną automatycznie usunięte najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.

Dostawca

 

Google Inc - Google Analytics

Długość przechowywania danych: Szczegóły dotyczące plików cookie i technologii wykorzystywanych w ramach tych narzędzi śledzących, czasu ich przechowywania, a także informacje o tym, w jaki sposób można usunąć te dane, znajdują się w Informacji o prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Długość przechowywania danych.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 f) GDPR

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR

Podanie danych przewidziane lub wymagane: Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie.

Podanie danych jest przewidziane lub wymagane.

 

Profilowanie

Z pomocą narzędzi śledzących można ocenić i przeanalizować zainteresowania i zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową. W tym celu tworzymy pseudonimowy profil użytkownika. Ponadto, gdy zalogujesz się na "moje konto" za pomocą swoich danych użytkownika, możemy użyć tego profilu do określenia Twojej tożsamości.

 

Obszar, którego dotyczy:

Dane osobowe:

 

Opis i cel przetwarzania danych

 

Strona korzysta również z tak zwanych narzędzi śledzenia reklam. Za pomocą tych narzędzi do śledzenia reklam możemy wyświetlać lub organizować wyświetlanie na naszych stronach internetowych poszczególnych reklam, które są wybierane (automatycznie) na podstawie preferencji odwiedzającego. Z technicznego punktu widzenia śledzenie reklam odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem identyfikatorów reklamowych, za pomocą których dostawcy sieci reklamowych wykorzystują między innymi pliki cookie do tworzenia profili użytkowników i wyświetlania reklam na podstawie profilu cookie przy wywołaniu strony internetowej. Dzięki zastosowaniu pikseli śledzących na różnych stronach internetowych, przy pierwszej wizycie użytkownika na stronie partnera reklamowego, pliki cookie są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez partnerów reklamowych. Dzięki takim ofertom remarketingowym użytkownik może być "śledzony" w Internecie i pokazywany w szczególnie atrakcyjnych ofertach (przypuszczalnie). W wielu przypadkach śledzenie odbywa się za pomocą tzw. odcisków palców przeglądarki, które wykorzystują takie informacje, jak indywidualne ustawienia rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, strefy czasowej i zainstalowanych wtyczek, aby rozpoznać użytkowników i grupy użytkowników.

Poprzez tzw. sieci afiliacyjne reklamujemy nasze produkty na stronach internetowych osób trzecich. Klikając na te reklamy, zostaniesz przekierowany do odpowiedniego produktu w naszym sklepie internetowym. Odpowiedni dostawca otrzymuje ID zamówienia tylko w celu naliczenia prowizji, jeśli odwiedzający dokonał zakupu.

 

Z pomocą narzędzi do śledzenia reklam możemy lepiej kierować nasze oferty do naszych klientów, gości i zainteresowanych stron. Narzędzia do śledzenia reklam i związane z nimi kampanie reklamowe umożliwiają nam lub osobom trzecim zarabianie pieniędzy na reklamach. Ponadto zachowanie użytkowników pomaga nam określić, które obszary naszej strony internetowej są potencjalnie szczególnie interesujące dla odwiedzających, abyśmy mogli selektywnie wyświetlać reklamy. Reklamy są wyświetlane zgodnie z tematycznym ukierunkowaniem strony internetowej i związanymi z tym zachowaniami wyszukiwania użytkownika. Dzięki temu narzędzia do śledzenia reklam mogą dowiedzieć się, skąd pochodzą odwiedzający, jakie obszary strony internetowej były odwiedzane, jak często i jak długo oglądano poszczególne podstrony i kategorie. Do popularnych metod reklamy należą kampanie retargetingowe i remarketingowe, w których użytkownicy mogą być ponownie adresowani w innym czasie i miejscach w Internecie, na przykład poprzez reklamę produktów z wcześniej odwiedzanych przez użytkownika stron internetowych, które mogą go zainteresować. Szczegóły i inne informacje o dostawcach tych narzędzi znajdują się w Informacji o prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Odbiorcy ww. danych

Następujący dostawcy narzędzi analityki internetowej przetwarzają w naszym imieniu dane dostępowe w celu oceny zachowań użytkowników i spersonalizowanej reklamy. W tym celu zawarliśmy ze sprzedawcami odpowiednie umowy dotyczące przetwarzania zleceń. Dalsze szczegóły dotyczące technicznego działania tych narzędzi oraz informacje o tym, jak można zapobiec przesyłaniu danych (śledzenie), znajdują się w Informacji o prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Dostawca

Google Inc. (Google)

DoubleClick

Google Adwords Remarketing

Listy użytkowników Google AdWords

Remarketing dynamiczny Google

Listy użytkowników Google AdWords

Audycje Google Analytics

 

Długość przechowywania danych: Szczegółowe informacje na temat plików cookie, które są wykorzystywane w kontekście tych narzędzi śledzących, czasu ich przechowywania oraz informacje o tym, jak można usunąć te pliki cookie, można znaleźć Informacje o prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Podstawa prawna:

Podanie danych przewidziane lub wymagane: Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie.

Podanie danych jest przewidziane lub wymagane.

 

Profilowanie

Z pomocą narzędzi śledzących można ocenić i przeanalizować zainteresowania i zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową. W tym celu my lub wyżej wymienieni partnerzy reklamowi tworzą pseudonimowy profil użytkownika.

 

Obszar, którego to dotyczy:

Dane osobowe: Adres e-mail, tytuł, imię i nazwisko, adres do wysyłki, adres do faktury, dane dotyczące płatności (bez danych karty kredytowej!), dane do logowania (w przypadku zarejestrowanych klientów), adres IP, identyfikator pliku cookie

Opis i cel przetwarzania danych

Przetwarzamy dane w ramach wstępnego zamówienia lub, jeśli jesteś obecnym klientem, w celu udostępnienia Twojego konta klienta. Za pomocą podanych danych jesteśmy w stanie wprowadzić Państwa zamówienie, dostosować wybór produktów do Państwa gustów i preferencji oraz przedstawić odpowiednie zalecenia. Dane te są następnie wykorzystywane do przetwarzania, obsługi i dostawy zamówionych produktów do Ciebie.

Z pomocą narzędzi analitycznych i śledzących wykorzystywanych w kontekście Twojego zamówienia lub procesu wyboru (wyszukiwanie w sklepie internetowym), możemy spersonalizować naszą ofertę dla Ciebie i dostarczyć Ci specjalne propozycje produktów.

 

Odbiorca i podmiot przetwarzający dane

Przekazujemy Państwa dane odbiorcy wyłącznie na podstawie umów związanych z realizacją zamówień i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umownego świadczenia usług (np. w przypadku firm logistycznych). W przypadku płatności za pomocą faktury, przed przyjęciem zamówienia przeprowadzamy kontrolę kredytową. W tym celu podane dane są przekazywane do specjalnie wyznaczonych usługodawców, aby na podstawie matematyczno-statystycznej procedury scoringowej przekazać im informacje o Państwa historii płatności i informacje kredytowe. Przetwarzanie to odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa odrębnej zgody (art. 6 (1a) GDPR).

W zależności od wybranej przez Państwa metody płatności, Państwa dane dotyczące płatności są przekazywane do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych. Odpowiedzialność za Państwa dane płatnicze ponosi dostawca usług płatniczych. Informacje, w szczególności o organie odpowiedzialnym dostawcy usług płatniczych, danych kontaktowych inspektora ochrony danych dostawcy usług płatniczych oraz kategoriach danych osobowych przetwarzanych przez dostawcę usług płatniczych, można znaleźć pod adresem payment.

 

Dostawcy usług dostawy

Cel przetwarzania danych: Wysyłka i dostawa towarów (Szczegółowe informacje znajdują się na stronie firmy spedycyjnej koszty wysyłki.

Dostawcy usług płatniczych

Cel przetwarzania danych: Rozliczenie płatności kartą kredytową (Szczegółowe informacje znajdują się u odpowiednich dostawców usług płatniczych płatność.

 

Długość przechowywania danych

Przetwarzamy i/lub usuwamy faktury i potwierdzenia zamówień w oparciu o obowiązujące okresy przechowywania danych podatkowych i handlowych, chyba że wyraźnie wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych. Ponadto przechowujemy Państwa dane przez okres ustawowego przedawnienia roszczeń z tytułu wad (z reguły 2 lata od zakupu). Jeżeli posiadają Państwo konto klienta, zapisujemy Państwa dane również na czas trwania konta klienta. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i można tego zażądać, wysyłając wiadomość za pomocą jednej z opcji kontaktu wymienionych poniżej.

Podstawa prawna:

Podanie danych przewidzianych lub wymaganych: Podanie wyżej wymienionych danych osobowych dla sklepu jest wymagane umową. W przeciwnym razie nie ma możliwości złożenia zamówienia.

 

Obszar, którego dotyczy wniosek: Konto klienta

Dane osobowe: Adres e-mail, numer klienta, imię i nazwisko, adres wysyłki, adres rozliczeniowy, dane do logowania, historia zamówień

Opis i cel przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane w celu udostępnienia Ci konta klienta, za pośrednictwem którego możesz zarządzać swoimi zamówieniami, a także różnymi aplikacjami i usługami oferowanymi przez DUTCH-BULBS.COM. Obejmuje to możliwość ustawienia preferencji dotyczących dostawy, płatności i newslettera, przeglądania historii zamówień i dostępu do konta punktów bonusowych. Dane logowania służą do weryfikacji Państwa konta klienta.

Długość przechowywania danych

Dane dotyczące Twojego konta przechowujemy przez okres istnienia Twojego konta klienta lub do momentu, w którym poprosisz nas o ich usunięcie. Obowiązują również okresy przechowywania danych w obszarze "Sklep internetowy". W każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych. Zgodność z prawem przetwarzania opartego na Państwa uprzedniej zgodzie pozostaje nienaruszona w przypadku cofnięcia tej zgody.

Podstawa prawna: Artykuł 6 (1 a) GDPR

Podanie danych przewidzianych lub wymaganych: Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane.

 

Obszar, którego dotyczy wniosek:

Dane osobowe:

Opis i cel przetwarzania danych

Po zapisaniu się do naszego newslettera pocztą elektroniczną będziemy przesyłać Państwu okresowe informacje o naszych ofertach i promocjach, a także aktualności dotyczące DUTCH-BULBS.COM. Informacje wymagane do otrzymywania newslettera to Państwa adres e-mail oraz Państwa imię i nazwisko, abyśmy mogli zwracać się do Państwa osobiście. Newsletter wysyłamy przy użyciu tzw. procedury double-opt-in. Oznacza to, że wyślemy Ci newsletter tylko wtedy, gdy wyraźnie potwierdzisz, że zgadzasz się na jego otrzymywanie. Wyślemy Państwu e-mail z prośbą o potwierdzenie poprzez kliknięcie linku, że chcą Państwo otrzymywać w przyszłości newsletter. Tylko poprzez aktywację linku potwierdzającego wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas swoich danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celach promocyjnych za pomocą newslettera.

Wysyłając newsletter, automatycznie oceniamy również zachowanie użytkownika. W celu dokonania tej oceny, wysyłane wiadomości e-mail zawierają tzw. web beacons i tracking pixels, które pomagają nam ustalić, czy otrzymali Państwo i otworzyli newsletter oraz kliknęli na zawarte w nim linki. Na podstawie zebranych danych tworzymy profil użytkownika, aby dopasować newsletter do Państwa indywidualnych zainteresowań. W niektórych okolicznościach łączymy te dane z Państwa aktywnością na naszej stronie internetowej za pomocą śledzenia.

 

Odbiorca i podmiot przetwarzający dane

 

Następujący dostawca narzędzia do obsługi newslettera przygotowuje dane w naszym imieniu w celu ich przesłania i przetwarzania statystycznego, a także w celu przeprowadzenia analizy użytkowników. Aby to zapewnić, zawarliśmy z dostawcą odpowiednią umowę o przetwarzanie zamówienia.

Dostawca

SendPulse

Długość przechowywania danych: W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec otrzymywania newsletterów, w tym wobec przetwarzania Twoich ww. danych w celu reklamy e-mailowej. Jeśli nie życzą sobie Państwo dalszego otrzymywania wiadomości e-mail, mogą Państwo kliknąć na link "unsubscribe" znajdujący się w każdej wiadomości e-mail lub skontaktować się z nami pod adresem info@dutch-bulbs.com. W tym celu ponoszone są jedynie koszty transmisji zgodnie z taryfą podstawową. Zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody pozostaje nienaruszona do momentu cofnięcia przez Państwa tej zgody. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się śledzeniu poprzez kliknięcie na osobny link umieszczony w każdej wiadomości e-mail lub poinformowanie nas o tym za pomocą innego sposobu kontaktu. Spowoduje to jednocześnie wypisanie Państwa z newslettera. Do tego czasu Państwa dane będą przechowywane przez czas trwania subskrypcji newslettera. Po wypisaniu się z newslettera przechowujemy dane wyłącznie w celach statystycznych, w sposób anonimowy.

 

Podstawa prawna:

Podanie danych przewidziane lub wymagane: Podanie danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie. Jednakże wysyłka, jak również otrzymywanie newslettera, nie są możliwe bez podania adresu e-mail.

 

Obszar, którego dotyczy wniosek:

Dane osobowe: Adres e-mail, imię i nazwisko, data, godzina, komentarz (zapytanie/zaniepokojenie)

Dane osobowe.

Opis i cel przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy funkcje kontaktowe w celu wymiany myśli z naszymi klientami i zainteresowanymi stronami oraz w celu odpowiedzi na Państwa prośby i zapytania. Przetwarzamy zapytania i informacje przesyłane do nas w tym zakresie, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie i skontaktować się z Państwem. Jednocześnie dane te są wykorzystywane w celu dopasowania Państwa profilu w przypadku, gdy jako klient zarejestrujecie się Państwo podając te same dane.

W zakresie możliwości kontaktu korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google. Zastosowanie reCAPTCHA służy do rozróżnienia, czy dane wejściowe zostały wprowadzone przez człowieka, czy też nieprawidłowo przy użyciu automatycznego, mechanicznego przetwarzania. Zapytanie obejmuje przesłanie Google adresu IP oraz wszelkich dodatkowych danych potrzebnych Google do realizacji usługi reCAPTCHA. W tym celu Państwa dane wejściowe zostaną przekazane do Google i poddane analizie. Uzasadnieniem dla tego narzędzia jest nasze zainteresowanie dokładnością podawanych danych, unikanie automatycznych rejestracji, zapytań przez tzw. boty i oszczędne działanie naszych ofert online (art. 6 (1 f) GDPR). Informacje na temat certyfikacji Privacy Shield znajdują się powyżej. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami

Długość przechowywania danych: Używamy danych do momentu zakończenia odpowiedniej komunikacji z Państwem. Komunikacja kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że istotne fakty zostały ostatecznie wyjaśnione. Ponadto przechowujemy komunikację przez okres trwania stosunku umownego z Państwem lub do momentu zamknięcia Państwa konta klienta, jednak nie dłużej niż do momentu złożenia wniosku o usunięcie komunikacji. Zgodę na przetwarzanie danych mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.

Podstawa prawna: Art. 6 (1 a) GDPR

Podanie danych przewidziane lub wymagane: Podanie danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie.

 

4. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem tych danych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie zażądać od DUTCH-BULBS.COM potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz prawo do uzyskania informacji o tych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, jak również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zażądania przeniesienia danych. W przypadku potrzeby uzyskania informacji lub żądania, odwołania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail do naszego inspektora ochrony danych lub na powyższe dane kontaktowe. Ponadto, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia prywatności.