100% garanti for kvalitet og vækst

Gratis forsendelse fra €100

Eksklusive sorter direkte fra dyrkerne

4,7 stjerner fra Trustedshops og Trustpilot

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Databeskyttelseserklæring

Kære DUTCH-BULBS.COM kunder og besøgende på vores hjemmeside,

Vi sætter pris på din tillid, så beskyttelse af dine data og respekt for din ret til privatlivets fred og informationsautonomi i forbindelse med indsamling, behandling og brug af dine personlige data er meget vigtigt for os. Følgende oplysninger forklarer, hvilke data vi indsamler og behandler om dig i forbindelse med din brug af vores hjemmeside.

DUTCH-BULBS.COM, Delfweg 37, Noordwijkerhout, Nederlandene, repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Vitaliy Tonenchuk, er ansvarlig for databeskyttelsen på dette websted. Du kan kontakte os på telefon +31614358082 eller pr. e-mail på info@dutch-bulbs.com. Du kan også komme i kontakt med vores databeskyttelsesansvarlige Vitaliy Tonenchuk.

 

1. Genstand for denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Området for denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er de oplysninger, der forklarer, hvilke personoplysninger der indsamles på DUTCH-BULBS.COM's websider, og med hvilket formål de behandles. I det omfang vi linker til andre sider, har vi hverken indflydelse på eller kontrol over det linkede indhold eller de respektive databeskyttelsesregler. Vi anbefaler, at du tjekker privatlivspolitikkerne på de linkede websider for at fastslå, om og i hvilket omfang personoplysninger indsamles, behandles, anvendes og gøres tilgængelige for tredjeparter.

 

2. Definitioner og begreber

Nedenfor findes et udvalg af nogle af de juridiske definitioner, som vil hjælpe dig med at forstå fortrolighedserklæringen. Den fulde tekst til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) sammen med yderligere definitioner og begreber kan findes her.

 

Personlige data

Alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person ("berørt person"). En fysisk person anses for identificerbar, når denne person kan identificeres direkte eller indirekte, navnlig ved tilknytning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, et online-id eller til en eller flere specifikke karakteristika, der udtrykker denne fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for denne fysiske person.

 

Bearbejdning

Alle processer eller serier af processer, der udføres med eller uden hjælp af automatiserede procedurer i forbindelse med personoplysninger, såsom indsamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, tilpasning, ændring, læsning, søgning, brug, videregivelse ved forelæggelse, distribution eller anden form for tilrådighedsstillelse, tilpasning, sammenkædning, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

 

Sansvarlig part

Hentyder til den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre træffer beslutning om formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysninger. Hvis formålene med og midlerne til behandlingen er foreskrevet i EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, kan den ansvarlige part eller de specifikke kriterier for udpegelsen af den ansvarlige part være fastsat i EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning.

 

Indkomsthaver

Hentyder til en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, som personoplysninger kan videregives til, uanset om det er en tredjepart eller ej. Myndigheder, der kan få personoplysninger i forbindelse med en specifik undersøgelse i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere. De nævnte myndigheders behandling af disse oplysninger skal ske i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i overensstemmelse med formålet med behandlingen.

 

Tredje part

Det er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, med undtagelse af den berørte person, den ansvarlige part, ordrebehandleren og de personer, der under den ansvarlige parts eller ordrebehandlerens direkte ansvar er bemyndiget til at behandle personoplysningerne.

 

3. Kategorier af personoplysninger, der behandles på vores hjemmeside

Indgrebsområde: Besøg på hjemmesiden, Oprettelse af logfiler

Personoplysninger: IP-adresse, cookie-id

: Personlige oplysninger: IP-adresse, cookie-id

Beskrivelse af og formål med databehandlingen

Når du ringer op på DUTCH-BULBS.COM's websted, indsamler DUTCH-BULBS.COM såkaldte adgangsdata, som omfatter IP-adressen, og gemmer dem i en logfil. Denne logfil gemmer også navnet på den ønskede webside, den hentede fil, dato og klokkeslæt for hentningen, mængden af overførte data, en meddelelse om vellykket hentning, browsertype og -version, operativsystem, den såkaldte referrer URL (den tidligere besøgte side) samt den anmodende udbyder. Du kan dog ikke identificeres personligt på grundlag af disse data.

Der gemmes også cookies på din slutenhed (bærbar computer, tablet, smartphone eller pc), når du besøger vores hjemmeside. For nærmere oplysninger om de cookies, der anvendes på hjemmesiden, deres specifikke formål og en beskrivelse af, hvordan du sletter dem, se venligst Information om retten til at gøre indsigelse mod behandling af data.

Vi indsamler logfildata, herunder IP-adressen, for at sikre en problemfri forbindelse og behagelig brug af vores websted for brugerne. Logfilen bruges også til at evaluere systemets sikkerhed og stabilitet samt til administrative formål. Cookies hjælper os også med at gøre vores tjenester og websted mere brugervenlige ved at gøre det muligt for os at fastslå, om du f.eks. allerede har besøgt en side på vores websted. Ved hjælp af cookie-identifikatoren får vi også oplysninger om brugernes adfærd på vores websted og de søgeforespørgsler, der fører dig til vores websted, så vi kan tilpasse vores tilbud til brugerens interesser ved fremtidige besøg.

 

Interesse i behandlingen af data

Logfiledata, herunder IP-adressen, tjener kun til at optimere teknologien og konfigurationen af vores websted og vores systemers sikkerhed (f.eks. i forbindelse med et it-angreb eller en sikkerhedshændelse). Ved opkald til vores websted kan der ikke udledes nogen personlig identifikation af dataene i logfilen, herunder IP-adressen. En personlig reference bliver kun fremstillet, når du samtidig logger ind på din kundekonto. I dette tilfælde er vi i stand til at knytte IP-adressen direkte til dig. Ved hjælp af cookie-identifikatoren får vi f.eks. at vide, om og i hvilket omfang du allerede har besøgt vores hjemmesider, om du allerede har registreret dig hos os med et bestemt ID, og hvornår du er vendt tilbage til dette ID. For nærmere oplysninger og information om, hvordan du sletter cookies, se venligst oplysningerne om retten til at gøre indsigelse mod behandling af data.

 

Indhaver og databehandler af dataene

Vores hjemmeside og webshop er hostet af både vores eget datacenter samt en ekstern tjenesteudbyder.

Længde af datalagring:

Længde af opbevaring af data: Varighed af lagring: Logfiler, herunder IP-adressen, slettes automatisk to (2) måneder efter indsamlingen. Inden da anonymiseres IP-adressen og gemmes kun til administrative (tekniske) formål.

Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR

Forudsatte eller krævede oplysninger: Det er hverken lovmæssigt eller kontraktmæssigt påkrævet at levere de ovennævnte personoplysninger. Uden IP-adresse og cookie-id er tjenesten og funktionaliteten af vores websted dog ikke garanteret, og enkelte applikationer og tjenester er muligvis ikke tilgængelige eller begrænset.

 

Det pågældende område: Besøg på webstedet, webanalyse

Personlige data: IP-adresse, cookie-id

Beskrivelse af og formål med databehandlingen

Vi bruger såkaldte sporings- og webanalyseværktøjer på vores websted. Beskrevet er indsamling af adgangsdata på vores hjemmeside og evaluering af vores besøgendes adfærd med henblik på optimering af vores tilbud.

Disse værktøjer kan bruges til at undersøge, hvor de besøgende kommer fra, hvordan de har fået adgang til vores hjemmeside, hvilke områder af hjemmesiden der besøges hyppigst, og hvor ofte og hvor længe hvilke undersider og kategorier der besøges. Vi kan også fastslå, hvilke søgetermer og websteder brugeren har indtastet, og vurdere, hvor mange brugere der i alt besøger vores sider, og hvilke oplysninger eller tilbud der er mest efterspurgte. Målet er at bruge den opnåede viden til at hjælpe med at strukturere vores tilbud og vores hjemmeside på en brugervenlig måde.

 

Interesse i behandling af data

Gennem statistisk analyse af brugerprofilerne kan vi udlede oplysninger om driften og succesen af vores websteder, f.eks. hvor ofte informationssider for bestemte produktgrupper bliver kaldt op, og hvor mange besøgende der klikker på bestemte tilbud. Ved hjælp af sporingsværktøjerne kan vi bedre målrette vores tilbud til vores kunder, besøgende og interesserede parter. Nærmere oplysninger om udbyderen og funktionaliteten samt oplysninger om, hvordan du sletter de anvendte cookies og forhindrer sporing, kan du finde på Information om retten til at gøre indsigelse mod behandling af data.

 

Indkomstmodtager og databehandler

De følgende udbydere af sporings- og webanalyseværktøjer behandler adgangsdataene på vores vegne med henblik på brugeranalyse og statistisk behandling. Til dette formål har vi indgået de tilsvarende ordrebehandlingskontrakter med leverandørerne. For yderligere oplysninger om værktøjernes tekniske drift samt oplysninger om, hvordan du kan forhindre overførslen af data (tracking), se venligst Information om retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af data.

Til visning af vores Trusted Shops kvalitetsstempel og de indsamlede anmeldelser samt til tilbuddet om Trusted Shops-produkter til købere efter en bestilling er Trusted Shops Trustbadge (segl) integreret på vores hjemmeside. Når trustbadget kaldes, gemmer webserveren automatisk en serverlogfil (se ovenfor), især din IP-adresse. Disse adgangsdata vil ikke blive evalueret og slettes automatisk senest syv dage efter afslutningen af dit sidebesøg.

 

Anbudsgiver

Google Inc. - Google Analytics

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Længde af datalagring: Oplysninger om cookies og de teknologier, der anvendes i forbindelse med disse sporingsværktøjer, deres opbevaringstid samt oplysninger om, hvordan du kan slette disse data, findes i oplysningerne om retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af data.

Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR

Forudsatte eller krævede oplysninger: Det er hverken lovmæssigt eller kontraktmæssigt påkrævet at levere de ovennævnte personoplysninger.

 

Profilering

Med hjælp af sporingsværktøjerne kan webstedsbesøgers interesser og adfærd evalueres og analyseres. For at gøre dette opretter vi en pseudonym brugerprofil. Når du logger ind på "min konto" med dine brugerdata, kan vi desuden bruge denne profil til at fastslå din identitet.

 

Det pågældende område: Besøg på webstedet, Reklame

Personlige data: IP-adresse, cookie-id, ordre-id

 

Beskrivelse af og formål med databehandlingen

Hjemmesiden anvender også såkaldte reklamesporingsværktøjer. Ved hjælp af disse reklamesporingsværktøjer kan vi vise eller sørge for, at der vises individuelle reklamer på vores hjemmesider, som er udvalgt (automatiseret) på baggrund af den besøgendes præferencer. Teknisk set udføres reklamesporing normalt via reklame-id'er, hvorigennem bl.a. cookies bruges af udbydere af annoncenetværk til at oprette brugerprofiler og vise reklamen på baggrund af cookieprofilen, når hjemmesiden kaldes op. Ved at bruge sporingspixels på forskellige websteder lagrer reklamepartnerne cookies på brugerens endelige enhed, første gang en bruger besøger en reklamepartners websted, og disse cookies lagres af reklamepartnerne. Ved hjælp af sådanne remarketingtilbud kan en bruger "spores" på internettet og få vist særligt attraktive tilbud (angiveligt). I mange tilfælde sker sporingen via såkaldte browserfingeraftryk, som anvender oplysninger som f.eks. den individuelle indstilling af skærmopløsning, farvedybde, tidszone og installerede plug-ins til at genkende brugere og brugergrupper.

Via såkaldte affiliate-netværk reklamerer vi for vores produkter på tredjeparters websteder. Ved at klikke på disse reklamer bliver du ledt videre til det tilsvarende produkt i vores webshop. Den pågældende tredjepartsudbyder modtager kun ordre-ID'et til fakturering af provisionen, hvis den besøgende har købt.

 

Interesse i behandling af data            

Med hjælp af værktøjer til sporing af reklamer kan vi bedre målrette vores tilbud til vores kunder, besøgende og interesserede parter. Reklamesporingsværktøjer og de tilhørende reklamekampagner gør det også muligt for os eller en tredjepart at tjene penge på reklamerne. Desuden hjælper brugeradfærd os med at fastslå, hvilke områder af vores websted der potentielt er af særlig interesse for de besøgende, så vi kan vise reklamer selektivt. Annoncerne vises i overensstemmelse med den tematiske orientering af et websted og brugerens tilhørende søgeadfærd. Som følge heraf kan værktøjer til sporing af reklamer finde ud af, hvor de besøgende kommer fra, og hvilke områder på en webside der blev besøgt, hvor ofte og hvor længe hvilke undersider og kategorier der blev besøgt. Almindelige reklamemetoder omfatter retargeting- og remarketingkampagner, hvor brugerne kan tiltales igen på andre tidspunkter og steder på internettet, f.eks. ved at reklamere for produkter fra websteder, som brugeren tidligere har besøgt, og som kan være af interesse. For nærmere oplysninger og andre oplysninger om udbyderne af disse værktøjer henvises til oplysningerne om retten til at gøre indsigelse mod behandling af data.

 

Modtagere af ovennævnte data

De følgende udbydere af webanalyseværktøjer behandler adgangsdata på vores vegne med henblik på at evaluere brugeradfærd og tilpassede reklamer. For at gøre dette har vi indgået de tilsvarende ordrebehandlingskontrakter med leverandørerne. Yderligere oplysninger om den tekniske drift af værktøjerne og oplysninger om, hvordan du kan forhindre overførslen af data (tracking), kan du finde i Information om retten til at gøre indsigelse mod behandling af data.

 

Anbudsgiver

Google Inc. (Google)

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

DoubleClick

Google Adwords Remarketing

Google AdWords-brugerlister

Google Dynamic Remarketing

Google Analytics Audiences

Længde af datalagring: Oplysninger om de cookies, der anvendes i forbindelse med disse sporingsværktøjer, deres opbevaringstid og oplysninger om, hvordan du kan slette disse cookies, kan findes i Information om retten til at gøre indsigelse mod behandling af data.

 

Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR

Forudsatte eller krævede oplysninger: Det er hverken lovmæssigt eller kontraktmæssigt påkrævet at levere de ovennævnte personoplysninger.

 

Profilering

Med hjælp af sporingsværktøjerne kan webstedsbesøgerens interesser og adfærd evalueres og analyseres. For at gøre dette opretter vi eller ovennævnte reklamepartnere en pseudonym brugerprofil.

 

Det pågældende område: Webshop, Bestilling

Personlige data: Personlige oplysninger: E-mail-adresse, titel, for- og efternavn, leveringsadresse, faktureringsadresse, betalingsdata (ingen kreditkortdata!), login-data (for registrerede kunder), IP-adresse, cookie-id

Beskrivelse af og formål med databehandlingen

Vi behandler data inden for rammerne af en første ordre eller, hvis du er eksisterende kunde, for at stille din kundekonto til rådighed. Ved hjælp af de givne data er vi i stand til at indtaste din bestilling, skræddersy produktudvalget efter din smag og dine præferencer og give dig anbefalinger herom. Oplysningerne anvendes derefter til behandling, håndtering og levering af dine bestilte produkter til dig. Hvis du har en kundekonto, skal vi bruge dine login-data for at bekræfte denne konto.

Ved hjælp af de analyse- og sporingsværktøjer, der anvendes i forbindelse med din bestilling eller udvælgelsesproces (webshop-søgning), kan vi tilpasse vores tilbud til dig og give dig særlige produktforslag.

 

Optager og databehandler af dataene

Vi videregiver dine data til modtageren udelukkende på grundlag af kontrakter om ordrebehandling og kun i det omfang, det er nødvendigt for den kontraktmæssige levering af tjenesterne (f.eks. i tilfælde af logistikvirksomheder). Ved betaling med faktura foretager vi en kreditforespørgsel før accept af din ordre. Til dette formål videresendes de anførte data til særligt udpegede tjenesteudbydere for at give dem oplysninger om din betalingshistorik og kreditoplysninger på grundlag af en matematisk-statistisk scoringsprocedure. Denne behandling foretages udelukkende på grundlag af dit særskilte samtykke (artikel 6, stk. 1a, i GDPR).

Afhængigt af den valgte betalingsmetode overføres dine betalingsdata til den tilsvarende udbyder af betalingstjenester. Ansvaret for dine betalingsdata påhviler betalingstjenesteudbyderen. Oplysninger, navnlig om betalingstjenesteudbydernes ansvarlige organ, kontaktoplysningerne for betalingstjenesteudbydernes databeskyttelsesansvarlige og de kategorier af personoplysninger, som betalingstjenesteudbyderen behandler, findes på betaling.

 

Leverandørerne af leveringstjenester

Formål med databehandlingen: Forsendelse og levering af varer (For yderligere oplysninger henvises til fragtfirmaets fragtomkostninger.

 

Betalingstjenesteudbydere

Formål med databehandling: (For yderligere oplysninger henvises til de respektive udbydere af betalingstjenester for betaling.

 

Længde af datalagring

Vi behandler og/eller sletter fakturaer og ordrebekræftelser på baggrund af de gældende skattemæssige og kommercielle opbevaringsperioder, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til den videre brug af dine data. Desuden gemmer vi dine data i den periode, hvor de lovbestemte forældelsesfrister for krav om mangler gælder (normalt 2 år efter købet). Når du har en kundekonto, gemmer vi også dine data i den periode, hvor din kundekonto løber. Sletning af din kundekonto er til enhver tid mulig og kan anmodes om ved at sende en besked via en af nedenstående kontaktmuligheder.

 

Retsgrundlag: Artikel 6 (1 a, b, f) GDPR

 

Forsyning af data, der er foreskrevet eller påkrævet: Tilvejebringelse af ovennævnte personoplysninger til shoppen er kontraktmæssigt påkrævet. Ellers er det ikke muligt at afgive en ordre.

 

Indgrebsområde: Kundekonto

Personlige data: E-mailadresse, kundenummer, for- og efternavn, leveringsadresse, faktureringsadresse, logindata, ordrehistorik

Beskrivelse af og formål med databehandlingen

Vi behandler dine data for at kunne give dig en kundekonto, hvorigennem du kan administrere dine ordrer samt de forskellige applikationer og tjenester, som DUTCH-BULBS.COM tilbyder. Dette omfatter muligheden for at indstille leverings-, betalings- og nyhedsbrevspræferencer, se din ordrehistorik og få adgang til din bonuspointkonto. Loginoplysningerne tjener til at bekræfte din kundekonto.

Længde af datalagring

Vi gemmer dine kontodata, så længe din kundekonto eksisterer, eller indtil du beder os slette dem. Opbevaringsfristerne i området "Webshop" gælder også. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til behandlingen af dine data. Lovligheden af den behandling, der er baseret på dit forudgående samtykke, forbliver upåvirket ved din tilbagekaldelse af dette samtykke.

Legalitetsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR

Forudsatte eller krævede oplysninger: Det er ikke påkrævet, at de ovennævnte personoplysninger stilles til rådighed. Brugen af kundekontoen er dog ikke mulig uden behandling af data.

 

Indgrebsområde: Nyhedsbrev, nyheder og særtilbud

Personlige oplysninger: E-mailadresse, titel, for- og efternavn, ordrehistorik

Beskrivelse af og formål med databehandlingen

Når du tilmelder dig vores e-mail-nyhedsbrev, sender vi dig med jævne mellemrum oplysninger om vores tilbud og kampagner samt nyheder om DUTCH-BULBS.COM. De oplysninger, der kræves for at modtage nyhedsbrevet, er din e-mailadresse og dit navn, så vi kan henvende os til dig personligt. Vi sender nyhedsbrevet ved hjælp af den såkaldte double-opt-in-procedure. Det betyder, at vi kun sender dig et nyhedsbrev pr. e-mail, når du udtrykkeligt har givet os din bekræftelse på, at du er indforstået med at modtage nyhedsbrevet. Vi sender dig en bekræftelsesmail, hvori vi beder dig bekræfte ved at klikke på et link, at du fremover ønsker at modtage nyhedsbreve. Kun ved at aktivere bekræftelseslinket giver du dit samtykke til vores brug af dine personlige oplysninger. Oplysningerne vil udelukkende blive brugt til salgsfremmende formål ved hjælp af nyhedsbrevet.

Med udsendelsen af nyhedsbrevet evaluerer vi også automatisk din brugeradfærd. For at kunne foretage denne evaluering indeholder de udsendte e-mails såkaldte web beacons og tracking pixels, som hjælper os med at fastslå, om du har modtaget og åbnet nyhedsbrevet og klikket på eventuelle links i nyhedsbrevet. Ved hjælp af de indsamlede data opretter vi en brugerprofil, så vi kan tilpasse nyhedsbrevet til dine individuelle interesser. Under visse omstændigheder forbinder vi disse data med dine aktiviteter på vores websted ved hjælp af sporing.

 

Indhaver og databehandler af oplysningerne

Nedenstående udbyder af nyhedsbrevsværktøjet bearbejder dataene på vores vegne med henblik på forsendelse og statistisk behandling samt til at foretage en brugeranalyse. For at sikre dette har vi indgået en tilsvarende ordrebehandlingskontrakt med udbyderen.

Leverandør

SendPulse

Længde af datalagring: Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod mod modtagelse af nyhedsbreve, herunder mod behandling af dine førnævnte data med henblik på e-mailreklamer. Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails, kan du klikke på linket "afmeld", der findes i hver e-mail, eller kontakte os på info@dutch-bulbs.com. I den forbindelse påløber der kun transmissionsudgifter i overensstemmelse med grundtaksterne. Lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke, forbliver uændret, indtil du tilbagekalder dette samtykke. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne sporing ved at klikke på et separat link, der findes i hver e-mail, eller ved at informere os via en anden kontaktform. Ved at gøre dette vil du samtidig blive afmeldt fra nyhedsbrevet. Indtil da vil dine data blive opbevaret i den periode, hvor du er tilmeldt nyhedsbrevet. Når du har afmeldt dig fra nyhedsbrevet, gemmer vi kun dataene til rent statistiske formål på et anonymt grundlag.

 

Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR

Oplysning af data er foreskrevet eller påkrævet: Det er hverken lovmæssigt eller kontraktmæssigt påkrævet at stille personoplysninger til rådighed. Afsendelsen samt modtagelsen af nyhedsbrevet er dog ikke mulig uden angivelse af en e-mailadresse.

 

Det berørte område: Kontakt, kundeservice

Personlige oplysninger: E-mailadresse, for- og efternavn, dato, klokkeslæt, kommentar (anmodning/bekymring)

Beskrivelse af og formål med databehandlingen

Vi bruger kontaktfunktioner på vores hjemmeside til at udveksle idéer med vores kunder og interesserede parter og til at besvare dine anmodninger og forespørgsler. Vi behandler de henvendelser og oplysninger, der sendes til os i denne forbindelse, for at kunne besvare din henvendelse og kontakte dig. Samtidig bruges dataene til at matche din profil i tilfælde af, at du som kunde registrerer dig med de samme data.

Vi bruger Googles reCAPTCHA-tjeneste i forbindelse med vores kontaktmuligheder. Brugen af reCAPTCHA tjener til at skelne, om indtastningen er foretaget af et menneske eller ukorrekt foretaget ved hjælp af automatiseret, mekanisk behandling. Forespørgslen omfatter fremsendelse af IP-adressen til Google og eventuelle yderligere data, som Google har brug for til reCAPTCHA-tjenesten. Til dette formål vil dit input blive overført til Google og analyseret. Begrundelsen for dette værktøj er vores interesse i nøjagtigheden af de leverede data, undgåelse af automatiske registreringer, forespørgsler fra såkaldte bots og en økonomisk drift af vores online-tilbud (artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR). For Privacy Shield-certificering, se ovenfor. Besøg venligst følgende links for at få flere oplysninger om Google reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik.

Længde af datalagring: Vi bruger dataene, indtil den respektive kommunikation med dig ophører. Kommunikationen slutter, når det kan udledes af omstændighederne, at de relevante forhold er endeligt afklaret. Derudover gemmer vi kommunikationen i hele varigheden af kontraktforholdet med dig eller indtil opsigelsen af din kundekonto, dog senest indtil du anmoder os om at slette kommunikationen. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til databehandling uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er udført på grundlag af dit samtykke, indtil du tilbagekalder dette samtykke.

Legalt grundlag: Artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR

Forudsatte eller krævede oplysninger: Det er hverken lovmæssigt eller kontraktmæssigt påkrævet at stille personoplysninger til rådighed. Det er dog ikke muligt at behandle anmodningen uden at disse data stilles til rådighed.

 

4. Dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af disse data

Du har til enhver tid ret til at anmode om en bekræftelse fra DUTCH-BULBS.COM om, hvorvidt vi behandler dine personoplysninger, og ret til at få oplysninger om disse personoplysninger. Du har også ret til berigtigelse, sletning og begrænsning af databehandlingen samt ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger eller til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af data eller til at anmode om overførsel af data. Hvis du har behov for oplysninger eller ønsker om, tilbagekaldelse af eller indsigelse mod behandling af data, bedes du sende en e-mail til vores databeskyttelsesansvarlige eller til kontaktoplysningerne ovenfor. Derudover har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed, når der sker krænkelser af privatlivets fred.